Exclusive Psychology

Specialistische zorg bij ziekte en verzuim

DESKUNDIGE PSYCHOLOGEN

Een team van gekwalificeerde psychologen, met uitgebreide kennis en ervaring in het behandelen van psychische klachten.

GEEN WACHTTIJD


Binnen twee weken wordt er een intakegesprek gepland met uw werknemer. De behandeling kan direct daarna starten.

GERICHT OP DUURZAAM HERSTEL 

Kwalitatief goede zorg in preventie en duurzaam herstel, om zo een nieuwe balans te creëren en te behouden.

PERSOONSGERICHTE BEHANDELING

Persoonlijke aandacht en individueel maatwerk ten behoeve van verbetering van mentale gezondheid en kwaliteit van leven.

Over Exclusive Psychology

In tijden waarin mentaal gezond blijven een steeds grotere uitdaging wordt, geloven wij bij Exclusive Psychology dat psychologische zorg toegankelijk en vroegtijdig moet worden ingezet. Geen lange wachttijden, met een forse toename van klachten als gevolg. In de behandeling ligt focus op klachtenvermindering, werken aan gerichte doelen en het versterken van autonomie, om zo te komen tot duurzaam herstel en behoud van mentale gezondheid.

Ook als werkgever kunt u te maken krijgen met toename van psychische klachten bij uw werknemers. Dit kan leiden tot ziekte en langdurig verzuim. Door directe en laagdrempelige inzet van goede psychologische zorg, kunnen klachten sterk worden verminderd of voorkomen.

Neem contact op