Tarieven

Tarieven

Gebaseerd op onze kennis en ervaring werken wij vaak met een basis behandeltraject. Dit traject bestaat uit een uitgebreide intake en tien behandelsessies.

Ieder traject is maatwerk en afgestemd op de hulpvraag van de medewerker. Het kan voorkomen dat er een intensiever traject nodig is om te komen tot vermindering van  psychische klachten en duurzaam herstel. In overleg met werkgever en medewerker wordt bekeken hoe dit passend kan worden ingezet.

Indien er voorafgaand aan de start van een traject advies gewenst is over het aantal behandelsessies, is het mogelijk om een afzonderlijk intakegesprek aan te vragen. Aan de hand van de intake zal met de werkgever en de medewerker overeenstemming worden gezocht op welke wijze het traject kan worden vormgegeven.
Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Voor verdere informatie over tarieven kunt u telefonisch of via onderstaand formulier contact opnemen.