EMDR

EMDR

Wat is EDMR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende, pijnlijke of beangstigende ervaring. Wanneer deze ervaringen leiden tot klachten, is EMDR de meest passende behandeling om je van de problemen af te helpen.

Wanneer is EMDR geschikt?

Bij ingrijpende of traumatische gebeurtenissen kan iemand vastlopen in de verwerking. Klachten kenmerken zich door nare herinneringen, herbelevingen aan de traumatische gebeurtenis, toename van stemmingsklachten, verminderde concentratie en een verhoogde alertheid. Uitgangspunt is dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van de traumatische ervaring. Denk hierbij aan een (auto)ongeval, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen of andere schokkende, beschadigende ervaringen.