Psychologische interventies

Psychologische interventies

Een goede start van een behandeltraject staat met een eerste intakegesprek. Hierin wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inventarisatie van klachten en de hier uit voortkomende hulpvraag. 

Veelvoorkomende psychische klachten zoals angst, somberheid en burn-out vragen om gerichte behandeling. Methoden uit de Cognitieve Gedragstherapie en Acceptance & Commitment Therapy vormen hierbij belangrijke, effectief bewezen interventies.